NEN-EN- ISO 22000
12 oktober 2017
Amazon shipping
Waarom zou je (niet) willen verkopen op Amazon?
4 februari 2021
Greuter container transport

Het container-uitwisselplatform Container xChange denkt dat er na Chinees nieuwjaar, dit jaar op 12 februari, een eind kan komen aan de regionale tekorten van containers.

De gemiddelde Container Availability Index (Cax) van het platform is opgelopen tot 0,34 voor twintigvoets containers en tot 0,37 voor veertigvoeters. Een index van 0,5 weerspiegelt een evenwichtige markt, daaronder is er een tekort aan containers. Voor Shanghai, dat het afgelopen halfjaar een geëxplodeerde exportstroom moest verwerken, bereikte de index in december met 0,13 voor twintigvoeters het laagste niveau ooit.

Het platform zegt dat de Chinese containerfabrieken op volle toeren draaien en dat door ‘agressief herpositioneren’ van lege containers richting China het Chinese nieuwjaar ‘het keerpunt in het tekort aan materieel kan worden’. Na 12 februari gaan de meeste Chinese fabrieken twee weken dicht, zodat de afvoer van volle containers naar de zeehavens gedurende die periode sterk zal afnemen.

Volgens een woordvoerder van Container xChange ontwikkelt de beschikbaarheid van gewone containers in Shanghai zich richting een normaal niveau en is in Qingdao voor standaard materieel al de evenwichtswaarde van 0,5 bereikt. Ook in andere havens als Singapore, Nhava Sheva en Port Klang is het aanbod van lege containers de afgelopen weken fors verbeterd.

Onderzoek
Een andere belangrijke ontwikkeling voor de containervaart is het besluit van de Europese Commissie om geen officieel onderzoek in te stellen naar de recente dienstverlening en hoge tarieven in de sector. Het Brusselse Directoraat-generaal Concurrentie heeft dat laten weten in een online ontmoeting met vertegenwoordigers van de European Shippers’ Council (ESC) en de Clecat, de belangenorganisaties van verladers en expediteurs die eerder deze maand op zo’n onderzoek hebben aangedrongen.

De concurrentiespecialisten van de Europese Commissie hebben de sectorvertegenwoordigers laten weten dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de lijnvaart, maar zeggen dat ze die beschouwen als een gevolg van de enorme marktvraag die door de coronacrisis is ontstaan. De Brusselse richtlijnen bieden volgens hen geen mogelijkheid om hiervoor een officieel onderzoek in te stellen.

Het enige wat de Europese Commissie de verladers en expediteurs kon beloven, is dat ze weer eens om de tafel gaat zitten met de Federal Maritime Commission uit de VS en het Chinese ministerie van handel. Zo’n tripartite overleg vindt eens in de zoveel tijd plaats, en aangezien de laatste keer in 2019 was, is het een goed moment om de koppen weer eens bij elkaar te steken, aldus Brussel.

Allianties
De ESC en Clecat lijken zich niet neer te leggen bij het Brusselse ‘nee’ tegen een onderzoek. De twee zeggen nu te gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om een officiële klacht in te dienen. ‘De allianties van rederijen zijn nu de poortwachters van de internationale handel en spelen een cruciale rol in het concurrentievermogen van veel bedrijven. Ze zouden hun privileges niet zo behoren te misbruiken als vandaag de dag het geval is,’ stellen ze.